ITvacature aanmaken/beheren mijn ITvacature

Manager / adviseur projectbeheersing

Over de vacature

Functieomschrijving

U bent een manager / adviseur projectbeheersing met ervaring met projectbeheersing voor grote  infrastructurele en/of spoorprojecten.

Wie?
Onze opdrachtgever beheert en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriegebied.

U bent werkzaam voor de afdeling Port Development. De afdeling heeft tot doelstelling het haven-en-industriecomplex efficiënt, veilig, flexibel en toekomst vast te ontwikkelen, door passend binnen de omgeving, vervoersstromen en bedrijfsvestigingen te accommoderen en de beschikbare grond optimaal te benutten. Zo wil Port Development toegevoegde waarde in het haven- en industriecomplex en financieel rendement voor het Havenbedrijf Rotterdam realiseren, conform de ambities uit de Havenvisie en het Ondernemingsplan.

U wordt specifiek ingezet op het project Theemswegtracé. Het Theemswegtracé is een nieuw spoortracé van circa 4 kilometer wat loopt over een verhoogd spoorviaduct. Dit is een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg. In 2020 bereikt deze Calandbrug het einde van haar technische levensduur. Tegelijkertijd valt een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer te voorzien, door de verwachte groei van het spoorvervoer en ook van het zeescheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven.

Met dit project gaat het Havenbedrijf Rotterdam in samenwerking met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu er voor zorgen dat het capaciteitsknelpunt dat de Calandbrug vormt op de Betuweroute en de Havenspoorlijn wordt opgelost.

Het Project Management Office heeft primair een interne rol en adviseert de projectmanagers en het afdelingsmanagement van de afdeling Port Development. Daarnaast is ook de dienstverlening van PMO breder uitgerold over ICT-projecten.

U bent onderdeel van het kernteam van het project en bent inhoudelijk sterk betrokken in het project, hebt een integraal overzicht en weet waar de prioriteiten liggen.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het opzetten van, bijhouden van en adviseren over de projectbeheersing van het project Theemswegtracé van HbR ten aanzien van tijd, geld, risico’s, informatie en kwaliteit.
 • U ondersteunt en adviseert vanuit uw functie de projectmanager bij het aansturen van het project.
 • U fungeert als spil in het projectteam en monitort en rapporteert over de voortgang van de projecten ten aanzien van de beheeraspecten.
 • U stuurt rechtstreeks een planner / risicomanager en administrateur aan.
 • U bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de subsidies en is daartoe ook contactpersoon naar de subsidieverstrekker.
 • U bent verantwoordelijk voor het (laten) opstellen en proactief bewaken van het investeringsbudget binnen het project en zorgdragen voor een adequate vastlegging in de financiële administratie en prognoses.
 • U bent verantwoordelijk voor het (laten) opstellen en proactief bewaken van de projectplanning en het risicoregister.
 • U stuurt de beheersactiviteiten in het project aan.
 • U verzorgt de integraliteit tussen de verschillende projectbeheersingsproducten zoals planning, risicoregister, kostenraming en financiële overzicht.
 • U adviseert proactief over de scopebepaling, projectaanpak / strategie, omgaan met risico’s en issues, oplossen van mogelijke knelpunten, sturen op beheersmaatregelen, te stellen prioriteiten en op te starten activiteiten.
 • U bent het aanspreekpunt voor het kwaliteitsmanagement van het project en bewaakt het gebruik van de HbR projectmanagementmethodiek binnen het project.
 • U bevordert het juiste gebruik van documentmanagement binnen het project.
 • U stelt de projectmanagementproducten en -rapportages op in samenwerking met de projectmanager en het projectteam.
 • U identificeert, volgt, beoordeelt en anticipeert op ontwikkelingen binnen het vakgebied projectbeheersing en vertaalt dit waar nodig naar verbetervoorstellen op basis van behoefte en meerwaarde voor de HbR projectenportefeuille.

Eisen

 • U beschikt over academisch werk- en denkniveau, opleiding bijvoorbeeld (Civiele) Techniek, Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of Planologie.
 • U hebt specifieke opleidingen / cursussen op het gebied van planning, kosten en/of risicomanagement gerelateerd aan bouwprocessen en projectmanagement.
 • U hebt kennis van en ervaring met Primavera P6 (vereist), MS project 2003/2010, SAP en SharePoint 2013.
 • U hebt kennis van en ervaring met Prince2, IPMA en Risman.
 • U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met projectbeheersing, waarvan minimaal 2 jaar in infra gerelateerd projectmanagement.
 • U hebt ervaring met projectbeheersing in een groot infrastructureel en/of spoorproject.
 • U hebt aantoonbare ervaring in een planners- en risicomanagementfunctie.
 • U hebt aanvullende ervaring in projectfinanciën in de bouw (infrastructuur, spoor en/of vastgoed).

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?
Rotterdam

Wanneer?
De functie is per juni fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind mei 2017, met optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

 

Functie-eisen

-

Sollicitatieprocedure

Trefwoorden:
Haven, projectbeheersing, risicomanagement, risico’s, civiele techniek, Risman, Prince2, IPMA

Van Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl.