ITvacature aanmaken/beheren mijn ITvacature

Projectmanager huisvesting

Over de vacature

Functieomschrijving

U bent een projectmanager huisvesting met aantoonbare kennis van en ervaring met projectmanagement van huisvestingsprojecten waaronder risico-inventarisaties, omgevingsanalyses, planningsmethoden, stichtingskosten- en exploitatieberekeningen

Wie?
Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze uitvoeringsorganisatie bevordert de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de weg en het water. Veiligheid, doorstroming, comfort en betrouwbare informatievoorziening zijn hierbij sleutelwoorden.

U bent werkzaam voor de afdeling Facilitaire Expertise. De afdeling richt zich op tactisch-strategische vraagstukken rond documentair informatiemanagement, services, duurzaamheid, veiligheid, mobiliteit en huisvesting.
De pas 4 jaar operationele afdeling ontwikkelt zich steeds meer tot een professionele advieseenheid. Momenteel zijn aspecten als management van de vastgoedportefeuille, duurzaamheid, publiekprivate samenwerking en het nieuwe werken zeer actueel.
Het cluster Huisvesting (circa 15 fte) verzorgt strategische adviezen op portefeuilleniveau aan het bestuur van Rijkswaterstaat en aan de daaronder ressorterende diensten. Ook geven ze via advisering en projectmanagement tactisch vorm aan interne huisvestingsprojecten.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent primair verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van tijd en geld.
 • U stuurt het projectteam, bewaakt de onderlinge raakvlakken binnen het team en zorgt voor het samenbindend leiderschap dat de spelers tot een team bindt en het teamgevoel versterkt.
 • U bent de spin in het web, de natuurlijke sparringpartner en het intermediair tussen opdrachtgever, lijn en project.
 • U organiseert en geeft leiding aan de projectorganisatie en het team.
 • U draagt zorg voor de totstandkoming en uitvoering van de projectopdracht conform het projectplan.
 • U draagt zorg voor de kwaliteit, innovatie en voortgang van projecten van initiatieffase tot en met de nazorg.
 • U hebt  een antenne voor veranderingen en bent initiator tot besluitvorming over scopewijzigingen.
 • U bent verantwoordelijk voor risicomanagement.
 • U zorgt voor interne kennisoverdracht (in- en extern).
 • U ontwikkelt proactief en realiseert de benodigde (in- en externe) kennisinfrastructuur.
 • U bent voor elk project de spin in het web, de verbindende factor tussen het project, de lijn en de opdrachtgever.
 • U bent thuis in alle facetten van het projectmanagement als risico-inventarisatie, omgevingsanalyses, planningsmethoden, stichtingskosten- en exploitatieberekeningen.
 • U stuurt de onder de projectgroep werkende werkgroepen aan, bewaakt de voortgang in de projectgroep, legt verantwoording af aan de senior projectmanager en bereidt besluitvorming in de stuurgroep voor.
 • Uw werkzaamheden zullen hoofdzakelijk vallen onder rijksbrede huisvestingopgave ‘Masterplannen’.
 • U bewaakt de voortgang op projectniveau op alle GOTIK-elementen en koppelt de informatie van de Concern dienstverleners (CDV) / ICT diensteverlener (IDV) en Rijksvastgoedbedrijf aan elkaar.
 • U rapporteert aan de gemandateerd opdrachtgever (GO) die op zijn beurt rapporteert aan de directoraat-generaal overheidsorganisatie (DGOO).

Eisen

 • U hebt een academisch werk- en denkniveau aangevuld met projectmanagementopleiding.
 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met projectmanagement van huisvestingsprojecten waaronder risico-inventarisaties, omgevingsanalyses, planningsmethoden, stichtingskosten- en exploitatieberekeningen.  
 • U beschikt over voldoende inhoudelijke facilitaire / huisvestingskennis om als gesprekpartner op operationeel, tactisch en strategisch niveau te kunnen acteren.
 • U herkent en doorziet politiek-bestuurlijke krachtenvelden en verhoudingen, u kunt hier effectief mee omgaan en u bent thuis in beleidscoördinatie.
 • U  kunt (integraal) ketendenken, hebt procesinzicht en kunt hierop sturen.
 • U hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 • U volgt de (markt)ontwikkelingen en innovaties.

Waar?
Utrecht

Wanneer?
De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind januari 2017, met optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

 

Functie-eisen

-

Sollicitatieprocedure

Trefwoorden:
Vastgoed, leidinggeven, IPM, procesmanager, rijksoverheid, projectmanagement, risicomanagement , projectbeheersing, huisvesting, facilitair, ICT

Van Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl.