ITvacature aanmaken/beheren mijn ITvacature

Senior adviseur website informatiepunt omgevingsrecht

Over de vacature

Functieomschrijving

U bent een senior adviseur met aantoonbare ervaring met het opzetten van informatiepunten (met een helpdesk en website).

Wie?
Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

U bent werkzaam voor de afdeling Implementatie Omgevingswet InfoMil. De afdeling Implementatie Omgevingswet InfoMil verbindt beleid en uitvoering op het gebied van omgevingsregelgeving en de uitvoering van omgevingsregelgeving binnen de Rijkswaterstaat organisatie. Daarnaast stimuleert de afdeling een integrale benadering van de omgevingsregelgeving, ontwikkelt en ontsluit kennis benodigd voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de omgevingsregelgeving en draagt kennis over aan opdrachtgevers (IenM, RWS en decentrale partners) en doelgroepen (voornamelijk overheden en indirect bedrijven en burgers) waardoor overzicht en samenhang wordt gecreëerd.

De afdeling maakt onderdeel uit van Kenniscentrum InfoMil, dat al sinds 1995 het centrale informatiepunt voor wet- en regelgeving is binnen het omgevingsdomein. InfoMil richt zich vooral op beleidsmakers en -uitvoerders en vormt de schakel tussen beleid en uitvoering. InfoMil is de plaats waar de informatie over omgevingswet- en regelgeving wordt gebundeld en verspreid. Het is de plaats voor informatievoorziening en kennisuitwisseling tussen de beleidsmakers van ministeries en de beleidsuitvoerders bij provincies, gemeenten, waterschappen en milieudiensten.

Waar omgevingsrecht eerder altijd vanuit sectoren is ontwikkeld, wordt nu het omgevingsrecht integraal ontworpen. Vijftien wetten gaan geheel of grotendeels op in het eerste wetsvoorstel van de Omgevingswet. Van nog eens 8 wetten zijn de gebiedsgerichte onderdelen bij elkaar gebracht. Zeker 10 andere wetten kunnen bij volgende wetswijzigingen integreren in de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de nieuwe wet in voorzien in 2018. Overheden moeten vanaf dat moment de nieuwe wet- en regelgeving kunnen toepassen in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Daarom is al in 2015 het interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet gestart.

In 2018 is er 1 Omgevingswet en 1 publiek Informatiepunt voor het Omgevingsrecht. Dit Informatiepunt voert regie op de vakinformatie die de overige gespecialiseerde publieke informatiepunten verstrekken. Het Informatiepunt ontsluit informatie over de werking en toepassing van de wet- en regelgeving, de digitale voorzieningen, implementatieproducten en de uitvoeringspraktijk. Het project omvat de opzet van de 3 onderdelen: een landelijke helpdesk (vraagbeantwoording), een kennisportaal (website / informatieverstrekking) en een klachtenmeldpunt.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U ondersteunt de deelprojectleider Samenwerkingsafspraken en neemt deel aan het deelprojectteam samenwerkingsafspraken.
 • U maakt vervolgafspraken voor het samenwerkingsdocument ten behoeve van de samenwerking van de IP-partners (het Informatiepunt een partnerschap met diverse specialistische helpdesks en publieksloketten). Het gaat hierbij om een nadere uitwerking van de bijlage bij het samenwerkingsdocument dat ondertekend is door de IP-partners op 21 juni jongstleden, het verzamelen van de basisafspraken vanuit de verschillende deelprojecten over dienstverlening, afbakening, informatiedomein en verzorgingsdomein, kanaalgebruik, werkprocessen, systemen ter ondersteuning van gebruik website en helpdesk, kwaliteit, bereikbaarheid et cetera.
 • U onderhoudt contacten met de IP-partners. De vertaling van de specifieke wensen naar concrete afspraken worden opgenomen in de samenwerkingsbijlage.
 • U stelt een tijdpad/Plan van aanpak op voor de periode tot 1 oktober 2016 en de periode 1 oktober 2016-1 oktober 2017.
 • U organiseert een of meer bijeenkomsten, waarbij de samenwerkingspartners worden uitgenodigd om input op het conceptbijlage te geven.
 • U laat mede de bijlage opstellen van de samenwerkingsovereenkomst (is op te leveren resultaat) waarin alle punten worden toegelicht, klaar ter ondertekening door de betrokken partijen.
 • U laat de afspraken accorderen door de IP-partners en door de kern IP.
 • U ondersteunt de projectleider door het onderhouden van contacten met interne en externe partners.
 • U levert een bijdrage aan voorstellen richting DT WVL en Programmaraad.
 • U rekent de raming door van de capaciteit en materieel op basis van nieuwe aannames.

Eisen

 • U hebt minimaal kennis van en ervaring op master / doctoraal niveau.
 • U hebt aantoonbaar ervaring in het werken in complexe omgevingen, waarin u met verschillende partijen met verschillende belangen te maken hebt krijgt.
 • U bent in staat om deze belangen te herkennen, en als een verbindende factor deze belangen en partijen samen te brengen om zo en tot een gedragen oplossing te komen.
 • U hebt aantoonbaar ervaring met het opzetten van Informatiepunten met helpdesk en website.
 • U bent in staat om een visie te ontwikkelen en koers te bepalen binnen uw eigen werkterrein.
 • U hebt ruime ervaring met kwaliteitsborging.
 • U hebt aantoonbare ruime ervaring in het adviseren binnen verschillende doelgroepen en werkgebieden.
 • U hebt aantoonbare affiniteit met het Omgevingsrecht.
 • U hebt affiniteit met en kennis van gedragsaspecten van verandertrajecten.

Waar?
Rijswijk

Wanneer?
De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2016, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

 

Functie-eisen

-

Sollicitatieprocedure

Trefwoorden:
Omgevingswet, helpdesk, omgevingsrecht, kwaliteit

Van Dijk Employment Services?Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl.Vergelijkbare vacatures